Opis projektu

 Zmiana terminu i zakresu rzeczowego Projektu

Wskutek oszczędności przetargowych i kursowych rozszerzono zakres rzeczowy projektu. 
Jego wartość wyniosła 94,6 mln zł.
Rzeczowa realizacja Projektu zakończyła się 31.03.2017r.

 

Projekt pn.: "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" nr KIK/66, obejmuje instalację kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych, a także budowę układów fotowoltaicznych służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na obiektach sportowych. Głównym celem Projektu jest spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Wartość przedsięwzięcia to blisko 83 mln zł, a dofinansowanie ze Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy  wynosi 75% kosztów kwalifikowanych.
Instytucją Realizującą Projekt jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, natomiast Gminy Związku, jako Gminy Partnerskie, są odpowiedzialne za relacje z Mieszkańcami, w tym przeprowadzenie naboru Wniosków, zawieranie Umów z Mieszkańcami.
Gminy biorące udział w Projekcie to: Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Miasto Jasło, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.
Okres realizacji Projektu: 01.06.2012 r. – 31.12.2015 r.
Projekt realizowany jest w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy, obszaru tematycznego: „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska”, Priorytetu 2 „Środowisko i Infrastruktura”.
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki uzyskał decyzję Konfederacji Szwajcarskiej Nr 2011-07-14/305 SECO/WEIN/kmd z dnia 25.07.2011 r. o akceptacji tzw. Zarysu Projektu i przyznaniu Funduszu na Przygotowanie Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy. Zgodnie z Umową Ramową pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną z dnia 20 grudnia 2007 r. przygotowanie Projektu obejmuje opracowanie Kompletnej Propozycji Projektu, w tym w szczególności: studium wykonalności, kosztorysów inwestorskich, programów funkcjonalno – użytkowych, audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej wraz z koncepcją techniczną oraz tłumaczenie dokumentów.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.