Konferencja podsumowująca realizację Projektu

W dniu 31.03.2017r. w Jasielskim Domu Kultury odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Podczas  konferencji wystąpili: Jarosław Gowin - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Andriej Motyl - Ambasador Szwajcarii w Polsce, Guido Beltrani, Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Ewa Wnukowska - Dyrektor Departamentu Programów Europejskich, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Sylwia Słomiak, Koordynator Obszaru Infrastruktura i Środowisko, Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

więcej

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH BENEFICJENTÓW PROJEKTU
„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
nr KIK/66 w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH    
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle ul. Konopnickiej 82, 38-200  Jasło

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
adres korespondencyjny: ul. Konopnickiej 82, 38-200  Jasło doręczenie osobiste/kurierskie: ul. Towarowa 29, 38-200  Jasło adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH             
to osoba wyznaczona przez Administratora odpowiednia do kontaktów w sprawach przetwarzania danych osobowych adres korespondencyjny: ul. Konopnickiej 82, 38-200  Jasło doręczenie osobiste/kurierskie: ul. Towarowa 29, 38-200  Jasło adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
wypełnianie obowiązków ciążących na administratorze realizacja umów zawartych z Wykonawcami Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie  w  celu realizacji ww. Projektu tj. monitoringu, kontroli, sprawozdawczości, do celów związanych z serwisowaniem

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH           
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w  celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUBORGANIZACJI MIEDZYNARODOWEJ   
dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego czyli spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH    
dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH                      
dostępu do danych, w tym uzyskania kopii tych danych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

ZAUTOMATYZOWANE  PODEJMOWANIE DECYZJI ( W TYM PROFILOWANIE)     
dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu  decyzji, w tym profilowaniu

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI  LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH                        
podanie danych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub umowa zawarta pomiędzy stronami

 

 

Realizacja projektu zakończona

 Zakończono realizację „Projektu solarnego”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

W ramach projektu wykonano:
- 8 250 instalacji kolektorów słonecznych w prywatnych budynkach mieszkalnych, o powierzchni  41 423 tys. m2,
- 103 instalacje kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, centra kultury, obiekty sportowe, domy opieki społecznej, w tym szpital w Jaśle o powierzchni 1964 tys. m2,
- 49 instalacji systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej w tym baseny w: Jaśle, Gminie Czarna, Gminie Dębica, oczyszczalnie ścieków w: Szerzynach, Szebniach, Trzcinicy, Pilźnie, zadaszenie „Zielonego Rynku” w Jaśle o powierzchni 8 565 m2 i mocy 1160 kWp.

Wartość projektu: 94,6 mln zł
Dofinansowanie Szwajcarii: 71 mln zł
Udział mieszkańców: 19,1 mln zł
Udział Gmin: 4,5mln zł

więcej

Instalacja fotowoltaiczna w Gminie Czarna

W dniu 22 kwietnia 2015 r. w Gminie Czarna przeprowadzono odbiór techniczny instalacji fotowoltaicznej o mocy 21 kWp, która została wykonana na budynku krytej pływalni (...)

więcej

Stan realizacji Projektu

Informujemy, że do tej pory na terenie wszystkich 20 gmin wykonano 2091 instalacji kolektorów słonecznych w prywatnych budynkach mieszalnych (...)

więcej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.